Hondenvereniging Walcheren: De hondenschool met méér dan 30 jaar ervaring!

Dé hondenschool met meer dan 30 ervaring!!Na de A-cursus en behaald certificaat kun je samen flyball gaan doen. Flyball is een sport waar het vooral op snelheid aankomt. De baan is 15,35 meter lang en bestaat uit 4 horden en een toestel waar een bal uitkomt als de hond zijn poot op een klep zet.

De race wordt gelopen met 4 honden. Een team moet minimaal uit 2 verschillende rassen bestaan. De bedoeling is dat de hond over de 4 horden springt, naar de “bak” rent, zijn poot op de klep zet, de bal vangt en met de bal in zijn bek over de 4 horden terugspringt en dat in een tijd van 5,5 à 6 seconden. Komt de eerste hond door de finish dan mag de tweede hond starten, enz. Het kampioensteam van Nederland heeft dat gepresteerd in ongeveer 22 seconden.

Voordat men zover is, gaan er heel wat trainingsuurtjes aan vooraf, het zogenaamde conditioneren van de hond. Na de conditionering springt de hond niet meer maar vliegt over de horden en trekt alleen zijn poten in. Ook hier is het belangrijkste: belonen, belonen en nogmaals belonen.

E-mailen
Bellen