Het Bestuur

De HOWA is een vereniging en een vereniging heeft een bestuur. Het bestuur wordt gekozen uit de leden en vertegenwoordigen de vereniging. Zij zijn belast met de dagelijkse gang van zaken en bepalen het beleid van de vereniging.

Jaarlijks wordt door het bestuur de "Algemene Leden vergadering" voor gezeten.

Het bestuur bestaat uit:

Ger Burghardt
Voorzitter

Patrick Aarts
Vice Voorzitter

René Bernaards
Cursuscoördinator

 

Monique Heersma
Penningmeester

 

Sylvia Burghardt
Voorzitter Activiteiten Commissie

 

Yvonne van Leeuwen
Secretaris

 

Piet Verhulst
Accommodatie beheer