Puppy Cursus

Puppy Cursus (instroom):

Pups van alle rassen tot een leeftijd van 5 maanden, kunnen wekelijks instromen bij onze pup lessen. Deze instroom lessen bereiden u alvast voor op de puppy cursus, u krijgt tips m.b.t. de opvoeding van uw pup en er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. Tevens zijn deze instroom lessen belangrijk voor de socialisatie van uw pup.

Wij bieden u hiermee de mogelijkheid direct te kunnen starten met het opvoeden/trainen van uw pup zonder te hoeven wachten op de start van een nieuwe puppy cursus.

Uw pup leert in deze periode bijzonder snel, de basis voor een gehoorzame hond wordt in deze belangrijke periode gelegd!

Puppy Cursus:

De Puppy-cursus van de HOWA biedt plezier voor mens en dier. In een groep van maximaal 10 cursisten leert u onder begeleiding van een instructeur in circa 14 lessen op speelse, en toch consequente wijze, de basiscommando’s te begrijpen en over te brengen op uw hond.

Tijdens de puppy cursus leert u hoe om te gaan met uw hond, gewenst gedrag belonen en ongewenst gedrag te vermijden of te corrigeren.
U leert hoe u de hond;

- netjes naast u laat zitten
- laat wandelen/volgen zonder trekken
- laat wachten op het volgende commando
- met u samen te spelen
- laat blijven
- naar de zit en lig positie kunt sturen.

In de week voorafgaande aan de lessen wordt een theorieavond georganiseerd, waarin je al enige informatie ontvangt over de omgang mens en dier en welke attributen je nodig hebt tijdens de cursus. De cursus wordt afgesloten met een puppy-test, waarna je je hond kunt inschrijven voor de vervolg cursus Gedrag & Gehoorzaamheid "A".